Khí hàn CO2, O2, Ar, C2H2, N2

Khí hàn CO2, O2, Ar, C2H2, N2

Khí hàn CO2, O2, Ar, C2H2, N2

Khí hàn CO2, O2, Ar, C2H2, N2

Có thể bạn muốn xem

tig
Giá: Liên hệ

 

 Tỉ lệ khí: O2≥ 99,6% ;  N2  ≤ 4000 ; Ar  ≤ 4000 ; H2O ≤  5;   CnHm ≤ 0,5; CO2  ≤  1

Chai chứa

Hệ số chuyển đổi

 

Dung tích chai (lít)

Áp suất nạp
(bar)

Lượng khí (m3)

m3 khí ở 20o,
 1 bar

Lít lỏng 
ở Tb

 Kg


40

40

50
 


150

200

200
 


6

8

10
 


1

0,858

0,451


     1,165    

1

0,876


     1,331    

1,142

1

             


Đặc điểm chai: Chai màu xanh da trời, chữ Oxy màu đen
Đặc điểm thể: Khí nén, không độc hại.
Đầu nối van:  Van W22 x 1/14"
Van giảm áp: VENUS BS-3
Lắp ghép: Rắc co hoặc gong

 

 


B.Ôxy y tế

 

 Tỉ lệ khí: O≥ 99,5% ;  N2  ≤ 5000 ; Ar  ≤ 5000 ; H2O ≤  5 ;  CnHm ≤ 0,3;  CO2  ≤  1

 

Chai chứa

Hệ số chuyển đổi

 

Dung tích chai (lít)

Áp suất nạp
(bar)

Lượng khí (m3)

m3 khí ở 20o,
 1 bar

Lít lỏng 
ở Tb

 Kg


40


150


6


1

0,858

0,751


     1,165    

1

0,876


     1,331    

1,142

1

             


Đặc điểm chai: Chai màu xanh da trời, chữ Oxy màu đen
Đặc điểm thể: Khí nén, không độc hại.
Đầu nối van:  Van QF-8, GB7307G1/2
Van giảm áp: YH-YX-10L
Lắp ghép: Rắc co

 


Ngoài việc cung cấp bằng chai, Oxy còn được cung cấp ở dạng hóa lỏng, trong các téc chứa siêu lạnh. Trong trường hợp đó, thiết bị chứa và hóa khí sẽ được Công ty cung cấp

 

Nitơ lỏng và khí

 

A.N2 3.5

A. N23.5

 

 Tỉ lệ khí: N≥ 99,95% ;  O2  ≤ 10 ; Ar  ≤  100 ; H2O ≤  10   CnHm ≤ 1 

Chai chứa

Hệ số chuyển đổi

 

Dung tích chai (lít)

Áp suất nạp
(bar)

Lượng khí (m3)

m3 khí ở 20o,
 1 bar

Lít lỏng 
ở Tb

 Kg


40

40

50


150

200

200


6

8

10


1

0,693

0,858


     1,441    

1

1.238


     1,165    

0.808

1

             


Đặc điểm chai: Chai màu đen, chữ N2 màu vàng.
Đặc điểm thể: Khí nén, không cháy, không độc hại.
Đầu nối van:  Van BK-94, W.8 x 1/14"
Van giảm áp: VENUS BS-3
Lắp ghép: Rắc co hoặc gông

 

B. N25.8

 

 Tỉ lệ khí: N≥ 99,9998% ;  O2  ≤ 0.5 ; Ar  ≤  1 ; H2O ≤  1   CnHm ≤ 0,1 

Chai chứa

Hệ số chuyển đổi

 

Dung tích chai (lít)

Áp suất nạp
(bar)

Lượng khí (m3)

m3 khí ở 20o,
 1 bar

Lít lỏng 
ở Tb

 Kg


40

40

50


150

200

200


6

8

10


1

0.693

0.858


1.441

1

1.238


1.165

0.808

1

             


Đặc điểm chai: Chai màu đen, chữ N2màu vàng.
Đặc điểm thể: Khí nén, không cháy,không độc hại.
Đầu nối van:  Van BK-94, W26.8 x 1/14"
Van giảm áp: VENUS BS-3
Lắp ghép: Rắc co


Ngoài việc cung cấp bằng chai, Nitơ còn được cung cấp ở dạng hóa lỏng, trong các téc chứa siêu lạnh. Trong trường hợp đó, thiết bị chứa và hóa khí sẽ được Công ty cung cấp

 

Khi axetylen và CO2

 

A. C2H2

 

 Tỉ lệ khí: C2H2≥ 98,5% ;  N2  ≤ 1.5% ; Ar  ≤  1.5% ;   hợp chất hidro cacbon của asen,lưu huỳnh và phốtpho ≤ 20ppm

Chai chứa

Hệ số chuyển đổi

 

Dung tích chai (lít)

Áp suất nạp
(bar)

Lượng khí (m3)

m3 khí ở 20o,
 1 bar

Lít lỏng 
ở Tb

 Kg


40

25

71

0.909

-
1.100

1
   

             


Đặc điểm chai: Chai màu trắng, chữ axetylene màu đỏ
Đặc điểm thể: Khí nén, không độc hại.
Đầu nối van:  Van QF15A, Φ 21 clamp
Van giảm áp: YQE-03
Lắp ghép: bằng gong

 


B. CO2

 

 Tỉ lệ khí: CO≥ 99,9% ;  N2  ≤ 500 ; O2  ≤  500 ; H2O ≤  250   CnHm ≤ 10 

Chai chứa

Hệ số chuyển đổi

 

Dung tích chai (lít)

Áp suất nạp
(bar)

Lượng khí (m3)

m3 khí ở 20o,
 1 bar

Lít lỏng 
ở Tb

 Kg


40

68


57.29

57.29


25

45
1

0.643

0.546
1.554

1

0.849
1.830

1.178

1

             


Đặc điểm chai: Chai màu đen, chữ CO2màu vàng.
Đặc điểm thể: Khí hóa lỏng, không cháy,không độc hại.
Đầu nối van:  Van QF-2A, W22 x 1/14"
Van giảm áp: SCR-35
Lắp ghép: Rắc co


Ngoài việc cung cấp bằng chai, CO2 còn được cung cấp ở dạng hóa lỏng, trong các téc chứa siêu lạnh. Trong trường hợp đó, thiết bị chứa và hóa khí sẽ được Công ty cung cấp

Argon

 

A. Ar 4.0

 

 Tỉ lệ khí: Ar ≥ 99,99% ;  N2  ≤ 10 ; O2  ≤ 5 ; H2O ≤  5   CnHm ≤ 0,5 

Chai chứa

Hệ số chuyển đổi

 

Dung tích chai (lít)

 

Download tài liệu kỹ thuật
Bình luận
Họ tên khách hàng*
Email khách hàng*
Nội dung*
Bình luận
Họ tên khách hàng*
Email khách hàng*
Nội dung*

Related products

Giá: Liên hệ