Gá hàn xách tay hàn ngang

Gá hàn xách tay hàn ngang

Gá hàn xách tay hàn ngang

Gá hàn xách tay hàn ngang

Có thể bạn muốn xem

w
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

GÁ HÀN XÁCH TAY HÀN NGANG

GÁ XÁCH TA I -D
HANDY CARRIAGE I -D là gá hàn xách tay tự động cho hiệu quả hàn cao, thực hiện các mối hàn điền đầy theo chiều ngang. Được ứng dụng trong các ngành đóng tàu, cầu đường, kết cấu thép xây dựng...

 

Work-piece (RIB and STIFFENER)


 

HANDY CARRIAGE I -D


Video(Japanese)

 
Download tài liệu kỹ thuật
Bình luận
Họ tên khách hàng*
Email khách hàng*
Nội dung*
Bình luận
Họ tên khách hàng*
Email khách hàng*
Nội dung*

Related products

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ