Các loại gá hàn

Các loại gá hàn

Các loại gá hàn

Các loại gá hàn

Có thể bạn muốn xem

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Hàn trực tiếp bằng di chuyển tay đòn


Hàn bên ngoài theo chiều dọc


Hàn bên trong theo chiều dọc

Hàn ống thông qua kết hợp với 1 cơ cấu quay


Hàn bên ngoài theo đường tròn


Hàn bên trong theo đường tròn

Hàn ống mặt bích qua kết hợp với 1 cơ cấu quay


Hàn bên ngoài


Hàn bên trong

Hàn mặt bích ngoại vi qua kết hợp với đồ gá


Hàn đính bên ngoài


Hàn đính bên trong

Hàn thẳng sử dụng xe trượt


Hàn tấm phẳng

 

 

Download tài liệu kỹ thuật
Bình luận
Họ tên khách hàng*
Email khách hàng*
Nội dung*
Bình luận
Họ tên khách hàng*
Email khách hàng*
Nội dung*

Related products

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ