ĐHBK HN đầu tư robot

ĐHBK HN đầu tư robot(2014-05-07 00:00:00)

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội - cơ sở hàng đầu của Việt Nam về đào tạo khoa học - công nghệ đã đầu tư robot hàn đời mới nhất của Hãng OTC-DAIHEN model: AII-V6.

Với cơ sở trang thiết bị hiện đại này, Trường sẽ nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thu hút được nhiều sinh viên, cập nhật công nghệ hiện đại của thế giới và đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
 
Cũng nhân dịp này, Công ty TNHH Tân Thế Kỷ đã trao học bổng "Tân Thế Kỷ" cho sinh viên chuyên ngành Hàn niên khóa 2009-2010 của Trường.